Un bărbat și o femeie care se căsătoresc la primărie

Căsătorie

O ceremonie și un contract legal care creează un raport juridic între doi parteneri. Partenerii pot fi un bărbat (soțul) și o femeie (soția). De asemenea, în Belgia un bărbat se poate căsători cu un alt bărbat sau o femeie cu o altă femeie.

Huwelijk

Ceremonie en wettelijke overeenkomst die de relatie tussen 2 partners vastlegt. De partners kunnen een man (echtgenoot) of vrouw (echtgenote) zijn. In België kunnen 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen.

Termen standard: Huwelijk
Formal: Echt, echtverbintenis

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor