Ce sunt drepturile sexuale și reproductive?

Drepturile sexuale și reproductive fac parte din drepturile omului. Drepturile omului sunt înscrise în legi și acorduri internaționale. Acestea au fost semnate de majoritatea țărilor din lume. Belgia le-a semnat la rândul său și este obligată să respecte aceste drepturi.

Drepturi sexuale

Atunci când drepturile sexuale sunt respectate, oamenii pot să se bucure de relații sexuale și de dragoste satisfăcătoare și sigure.

Acest lucru înseamnă că în aceste relații nu există constrângere sau violență și nici teama de infectare sau de sarcină neplanificată.

Drepturi reproductive

Sănătatea reproductivă este legată de sarcină, naștere, de decizia de a face copii împreună și de momentul în care să aibă loc acest lucru.
Atunci când sunt respectate drepturile reproductive, oamenii pot face alegeri libere privind sarcina, metodele contraceptive sau avortul.

Care sunt aceste drepturi sexuale și reproductive fundamentale?

Dreptul la viață

Aveți dreptul la cea mai bună asistență medicală disponibilă în timpul sarcinii și al nașterii. Profesioniștii în domeniul sănătății vor face tot ce le stă în putință pentru a ocroti viața și sănătatea dumneavoastră și a copilului dumneavoastră. Aveți dreptul de a primi asistența medicală de care aveți nevoie.

Dreptul la libertate personală și siguranță

Dețineți controlul asupra propriului corp și vieții dumneavoastră sexuale. Aveți dreptul de a vă bucura de sexualitatea dumneavoastră și puteți alege liber dacă și când doriți să aveți copii și câți anume.

De asemenea, înseamnă că sunt interzise constrângerea, comportamentele sexuale abuzive și exploatarea.

Dreptul la egalitate

Aveți dreptul de a fi tratat(ă) egal și de a nu fi discriminat(ă) din motive etnice sau de origine națională, religioase sau privind starea dumneavoastră de sănătate, sau pentru că sunteți bărbat sau femeie. Bărbații și femeile au drepturi egale.

Dreptul la viață privată

Aveți dreptul de a face propriile alegeri privind sexualitatea, fără teama de reacții negative sau persecuție. Acest lucru înseamnă că serviciile de asistență medicală și serviciile sociale trebuie să vă respecte confidențialitatea. Nimeni nu are dreptul să divulge rezultatele unui test HIV altor persoane, dacă persoana testată nu își dă consimțământul.

Dreptul la libertatea de gândire

Aveți dreptul la propria opinie privind sexualitatea și sănătatea sexuală și aveți dreptul de a discuta aceste opinii.

Dreptul la informare și educare

Aveți dreptul de a primi toate informațiile și educația necesare pentru a putea avea grijă de sănătatea dumneavoastră sexuală și reproductivă. De exemplu: informații despre modul în care funcționează organismul dumneavoastră, despre contracepție, despre infecțiile cu transmitere sexuală (ITS), despre drepturile dumneavoastră.

Dreptul de a vă căsători sau nu și de a întemeia și planifica o familie

Nimeni nu are dreptul să vă forțeze sau să ia aceste decizii în numele dumneavoastră.

Dreptul de a avea sau nu copii

Aveți dreptul de a vă procura mijloace contraceptive sigure, precum pilula contraceptivă sau prezervative.

Dreptul la asistență medicală

În Belgia orice persoană, inclusiv persoanele fără statut de ședere legală, au dreptul de acces la asistența medicală.

Dreptul la beneficiile progresului științific

De exemplu: în Belgia orice persoană, inclusiv persoanele fără statut de ședere legală, au dreptul de acces la același tip de tratament HIV.

Dreptul la libertatea de întrunire și la participare politică

Aveți dreptul de a vă întâlni cu alte persoane pentru a discuta despre drepturile sexuale și reproductive și de a întreprinde acțiuni pentru a vă asigura că aceste drepturi sunt respectate. Aveți dreptul de a ridica nivelul de conștientizare sau de a solicita politicienilor să ia decizii pentru garantarea acestor drepturi.

Dreptul de a nu fi supus(ă) torturii şi relelor tratamente

Aveți dreptul de a fi protejat(ă) împotriva tuturor formelor de violență legate de sexualitate, precum hărțuirea sexuală, agresiunea sexuală sau violul, traficul de persoane, abuzul împotriva copiilor sau mutilarea genitală a femeilor.

Dacă sunteți seropozitiv(ă), guvernul belgian nu trebuie să vă trimită într-o țară în care nu vă puteți continua tratamentul.

Wat zijn seksuele en reproductieve rechten?

Seksuele en reproductieve rechten maken deel uit van de rechten van de mens. De rechten van de mens zijn neergeschreven in wetten en internationale verdragen, en werden door bijna alle landen in de wereld ondertekend. België heeft deze ook ondertekend en moet deze rechten dus respecteren.

Seksuele rechten

Wanneer seksuele rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen genieten van bevredigende en veilige seksuele relaties en liefdesrelaties.

Dit betekent dat deze relaties vrij zijn van dwang of geweld en dat er geen angst is voor infecties of ongeplande zwangerschap.

Reproductieve rechten

Reproductieve gezondheid heeft betrekking op zwangerschap, bevalling en het kunnen beslissen of en wanneer u kinderen wilt. Wanneer reproductieve rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen vrij kiezen of zij zwanger worden, anticonceptie nemen of een abortus laten uitvoeren.

Welke zijn deze fundamentele seksuele en reproductieve rechten?

Het recht op leven

U heeft recht op de beste beschikbare gezondheidszorg tijdens uw zwangerschap en bevalling. Zorgverleners zullen al het mogelijke doen om het leven en de gezondheid van uw baby en uzelf te beschermen. U heeft recht op de nodige gezondheidszorg.

Het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid

U heeft controle over uw eigen lichaam en seksleven. U heeft het recht te genieten van uw seksualiteit en bent vrij om te beslissen of en wanneer u kinderen wilt en hoeveel kinderen u wilt.

Dit betekent ook dat dwang, seksueel grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting strafbaar zijn.

Het recht op gelijkheid

U heeft het recht om gelijk behandeld te worden en niet gediscrimineerd te worden wegens uw etnische afkomst of nationaliteit, uw religie of politieke ideeën, uw gezondheid, uw seksuele oriëntatie, uw geslacht, of om welke reden dan ook. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten.

Het recht op privacy

U heeft het recht om uw eigen keuzes te maken over seksualiteit, zonder bang te moeten zijn voor negatieve reacties of vervolging. Dit betekent dat de diensten in de gezondheidszorg en sociale diensten uw privacy moeten respecteren. Het is verboden om de resultaten van een hiv-test met anderen te delen als de geteste persoon hiervoor niet zijn/haar toestemming heeft gegeven.

Het recht op vrijheid van denken

U heeft het recht op een eigen mening over seksualiteit en seksuele gezondheid, en u heeft het recht erover te spreken.

Het recht op informatie en onderwijs

U heeft recht op alle benodigde informatie en onderwijs om te kunnen zorgen voor uw seksuele en reproductieve gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn informatie over hoe uw lichaam werkt, over anticonceptie, over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), over uw rechten.

Het recht om al dan niet te huwen en een gezin te plannen en te starten

Niemand heeft het recht om u te dwingen of deze beslissingen in uw naam te nemen.

Het recht om al dan niet kinderen te hebben

U heeft het recht op toegang tot veilige anticonceptiemiddelen, zoals de pil of condooms.

Het recht op gezondheidszorg en voordelen van wetenschappelijke vooruitgang

In België heeft iedereen, dus ook mensen zonder verblijfsvergunning, recht op gezondheidszorg. Zij hebben bijvoorbeeld recht op dezelfde soort hiv-behandeling.

Het recht op vrijheid van vergadering en politieke deelname

U heeft het recht om samen te komen met andere mensen om te praten over seksuele en reproductieve rechten en om acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze rechten gerespecteerd worden. U heeft het recht om bewustmakingsacties te voeren of politici te vragen beslissingen te nemen om deze rechten te garanderen.

Het recht om vrij te zijn van foltering en mishandeling

U heeft het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van geweld met betrekking tot seksualiteit, zoals seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting, mensenhandel, kindermishandeling of vrouwelijke genitale verminking.

Als u hiv-positief bent, mag de Belgische overheid u niet naar een land sturen waar u uw behandeling niet kunt voortzetten.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Agentschap Integratie & Inburgering - Servicii juridice pe legea imigrației
Informații despre legislația privind statutul de rezident, reîntregirea familiei, azilul și accesu la serviciile de îngrijire medicală. Identificați o echipă în cartierul dumneavoastră:
02 205 00 55 (helpdesk juridic)
Medimmigrant
sprijin pentru persoanele fără rezidență legală care au nevoie de servicii de îngrijire medicală în regiunea Bruxelles
02/274.14.33 sau 02/274.14.34
Punct de informații privind rezidența și statutu juridic - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informații și consiliere privind dreptul de ședere și alte drepturi ale străinilor în orașul Anvers și, de asemenea, informații privind accesul la asistență medicală.
03 270 33 36
Interfederal Centre for Equal Opportunities
Pentru întrebări referitoare la discriminare sau pentru a raporta un caz de discriminare
0800 12 800 (gratuit) (luni și vineri de la 9:00 la 12:00, marți și miercuri de la 9:00 la 17:00)
Meldpunt Discriminatie - Unia
Serviciul local al Centrului interfederal pentru egalitatea de șanse - Pentru a raporta un caz de discriminare. Găsiți un Meldpunt în cartierul dumneavoastră:
MRAX
Asistență juridică pentru străini și ajutor în caz de discriminare
02 209 62 50
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW: