Căsătorie

Legea belgiană

În Belgia, cuplurile pot divorța dacă ambii parteneri își dau acordul reciproc sau din cauza unor „diferențe ireconciliabile”.

În cazul divorțului prin acord reciproc, soții nu trebuie să spună care este motivul divorțului.

În cazul divorțului din cauza „diferențelor ireconciliabile”, unul sau ambii soți trebuie să dovedească faptul că le este imposibil să continue căsătoria.

Un bărbat și o femeie în biroul unui notar pentru redactarea unei convenții de divorț.

Când se aplică legea unei alte țări?

În unele cazuri, instanța din Belgia aplică legea unei țări străine, nu legea belgiană. Poate fi legea uneia din țările de cetățenie a unuia dintre parteneri (sau a ambilor) sau legea țării în care a locuit cuplul.

Soții pot decide împreună ce lege să fie aplicată. Cu excepția cazului în care se aplică anumite restricții, judecătorul va respecta legea aleasă. Atunci când soții nu sunt de acord, judecătorul va aplica anumite reguli pentru a decide dacă trebuie urmată legea belgiană sau legea altei țări.

Legislația este destul de complicată și există mai multe condiții. Dacă doriți mai multe informații , contactați serviciul de asistență juridică al Agenției de Integrare și Naturalizare.

Hotărârea de divorț pronunțată în altă țară poate fi recunoscută de autoritățile din Belgia. Cu toate acestea, există anumite restricții și condiții. Se aplică reguli diferite pentru situații diferite

Repudiere înseamnă că unul dintre parteneri (soțul) pune capăt singur căsătoriei.Celălalt partener (soția) nu are drepturi egale.În acest caz, hotărârea de divorț nu va fi recunoscută în Belgia. Cu toate acestea, există excepții bazate pe anumite condiții.

Dacă doriți mai multe informații , contactați serviciul de asistență juridică al Agenției de Integrare și Naturalizare sau un avocat.

Scheiding

Belgische wet

In België kunnen koppels scheiden met wederzijdse toestemming van beide partners of wegens 'onverzoenbare verschillen'.

In het geval van wederzijdse toestemming moeten de echtgenoten geen reden opgeven voor de scheiding.

In het geval van een scheiding wegens 'onverzoenbare verschillen' moet een van de echtgenoten (of moeten beide echtgenoten) bewijzen dat het niet mogelijk is om gehuwd te blijven.

Een man en een vrouw zijn bij de notaris om de echtscheidingsdocumenten op te stellen.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

In sommige gevallen past de Belgische rechter de wet van een ander land toe in plaats van de Belgische wet. Dit kan de wet zijn van een van de landen waarvan een van de partners (of beide) een burger is of van het land waar het koppel eerder woonde.

Echtgenoten kunnen samen beslissen welke wet toegepast zal worden. Tenzij er bepaalde beperkingen gelden, zal de rechter die wet volgen. Wanneer de echtgenoten het niet eens zijn, zal de rechter specifieke regels toepassen om te besluiten of de Belgische wet of de wet van een ander land gevolgd moet worden.

Deze wet is redelijk complex en er gelden verschillende voorwaarden. U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering voor meer informatie.

Een echtscheidingsuitspraak uit een ander land kan erkend worden door de Belgisch overheid. Er gelden echter een aantal beperkingen en voorwaarden. In verschillende situaties zijn verschillende regels van toepassing.

Verstoting betekent dat een partner (de man) eenzijdig een einde maakt aan het huwelijk, zonder dat de andere partner (zijn vrouw) gelijke rechten heeft. In dat geval wordt de echtscheidingsuitspraak niet erkend in België. Er zijn echter uitzonderingen die gebaseerd zijn op een aantal voorwaarden.

U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat voor meer informatie.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Agentschap Integratie & Inburgering - Servicii juridice pe legea imigrației
Informații despre legislația privind statutul de rezident, reîntregirea familiei, azilul și accesu la serviciile de îngrijire medicală. Identificați o echipă în cartierul dumneavoastră:
02 205 00 55 (helpdesk juridic)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW: