Sangue

Líquido vermelho que tem funções importantes no corpo, como por exemplo transportar oxigénio por todo o corpo e transportar anticorpos para as partes infetadas do corpo. Infeções podem ser transmitidas pelo sangue.

Bloed

Rode vloeistof die belangrijke functies heeft in het lichaam, bijvoorbeeld: zuurstof in het hele lichaam brengen en antistoffen vervoeren naar lichaamsdelen die door een infectie besmet zijn. Infecties kunnen worden overgedragen via het bloed.

Necessita de ajuda? Encontre um profissional de saúde.

Ajuda