Casal falando em pé de igualdade

Igualdade

Ideia de que todas as pessoas são iguais e devem ser tratadas assim. Por exemplo, pessoas doentes, homossexuais ou de outra cor de pele são todas iguais. A igualdade é garantida na lei.

Gelijkheid

Idee dat alle mensen gelijk zijn en zo ook behandeld moeten worden. Bijvoorbeeld mensen die ziek zijn, homoseksueel zijn of een andere huidskleur hebben, zijn allemaal gelijk. Gelijkheid is opgenomen in de wet.

Necessita de ajuda? Encontre um profissional de saúde.

Ajuda