Honra

Estimar-se a si mesmo e ao seu meio social. Há pessoas que definam por elas mesmas a honra. Para outras, a honra é definida pela família. Por exemplo, uma relação não aceitada pela família, pode afetar a honra da família.

Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

Termo padrão: Eer
Neutro: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

Necessita de ajuda? Encontre um profissional de saúde.

Ajuda