Fundo de seguro de doença

Instituição que paga ou reembolsa uma grande parte dos custos referentes a médicos, hospitais e medicamentos. O fundo de seguro de doença paga estas despesas apenas se for membro.

Ziekenfonds

Instelling die een groot deel van de kosten voor dokters, ziekenhuizen en medicijnen betaalt of terugbetaalt. Het ziekenfonds betaalt alleen als u lid bent.

Termo padrão: Ziekenfonds
Neutro: Mutualiteit, ziekenkas