Doença

Quando o corpo, ou parte do corpo ou a mente, já não funciona bem. A maioria das doenças pode curar.

Ziekte

Wanneer iemands lichaam, of een deel van zijn/haar lichaam of geest niet goed meer werkt. De meeste ziekten kunnen genezen.