Tożsamość płciowa

Wewnętrzne poczucie bycia mężczyzną, kobietą bądź osobą obojga płci. Odczucia większości osób odpowiadają zazwyczaj ich fizycznej płci. Tożsamość płciowa osób transpłciowych nie odpowiada ich płci fizycznej.

Genderidentiteit

Het innerlijke gevoel een man, een vrouw of allebei te zijn. Iemands gevoel komt meestal overeen met zijn of haar lichamelijke geslacht. Bij transgenders komt de genderidentiteit niet overeen met hun geslacht.

Termin standardowy: Genderidentiteit
Neutralny: Psychologisch geslacht

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc