Mężczyzna i kobieta okazują sobie szacunek

Szacunek

Odczuwanie uznania wobec innej osoby. Gdy szanujemy drugą osobę, liczymy się z jej zdaniem i przykładamy do niego wagę.

Respect

Gevoel van waardering voor een persoon. Wanneer u respect hebt voor iemand, vindt u zijn/haar gevoelens en meningen belangrijk. U houdt dan met deze gevoelens en meningen rekening.

Termin standardowy: Respect
Neutralny: Eerbied

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc