System płatności przez osobę trzecią

Występuje w przypadkach, w których osoba pokrywa indywidualną część opłaty na rzecz świadczeniodawcy opieki zdrowotnej. Fundusz ubezpieczeń zdrowotnych pokrywa pozostałą część kosztów świadczeniodawcy.

Derdebetalersregeling

Wanneer u bij een zorgverlener enkel het remgeld moet betalen. De rest van de kosten betaalt het ziekenfonds rechtstreeks aan de zorgverlener.

Termin standardowy: Derdebetalersregeling
Neutralny: Betalende derde

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc