Mężczyzna i kobieta w biurze notarialnym podczas sporządzania dokumentacji rozwodowej.

Rozwód

Prawne rozwiązanie małżeństwa. Po zakończeniu rozwodu możliwe jest ponowne wzięcie ślubu.

Scheiding

Wettelijke stopzetting van een huwelijk. Na een scheiding kunt u met iemand anders trouwen.

Termin standardowy: Scheiding
Neutralny: Echtscheiding

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc