Rola płciowa

Oczekiwania społeczeństwa względem zachowania kobiet i mężczyzn. Oczekiwania te mogą różnić się w zależności od kręgu kulturowego.

Genderrol

Verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Die verwachtingen kunnen in elke cultuur anders zijn.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc