Przemoc wobec partnera

Sytuacja, w której dana osoba rani, poniża lub zaniedbuje swojego partnera albo zmusza go do seksu.

Partnergeweld

Wanneer iemand zijn/haar partner pijn doet, vernedert, verwaarloost of dwingt tot seks.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc