Lekarz zapewniający pacjenta, że nie udostępni jakichkolwiek informacji poufnych

Prywatność

Prawo podaniu komuś pewnych informacji, wiedząc, że osoba ta nie przekaże tych informacji nikomu innemu. Lekarz jest osobą, która szanuje naszą prywatność.

Privacy

Recht om informatie aan iemand te geven zonder dat hij/zij deze informatie aan iemand anders geeft. Een dokter respecteert uw privacy.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc