Położna

Odpowiednio przeszkolona osoba, która pomaga kobiecie w ciąży przed porodem, w trakcie oraz po nim. Położne nie mogą wydawać recept. Zawód ten może być wykonywany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

Vroedvrouw

Iemand die gestudeerd heeft om zwangere vrouwen te helpen voor, tijdens en na de bevalling. Vroedvrouwen kunnen geen medicijnen voorschrijven. Een vroedvrouw kan een vrouw of een man zijn.

Termin standardowy: Vroedvrouw
Neutralny: Verloskundige

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc