Piersi kobiety

Piersi

Dwa narządy, które pozwalają kobiecie karmić dziecko po jego urodzeniu. Piersi są wrażliwe i mogą dostarczyć kobiecie przyjemności seksualnej.

Borsten

De 2 organen van een vrouw om een baby te voeden na de bevalling. Borsten zijn gevoelig en kunnen een vrouw seksueel plezier geven.

Termin standardowy: Borsten
Neutralny: Boezem, buste
Wulgarny: Mem, tiet, tet, pram

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc