Pedofilia

Pociąg seksualny do dzieci. Nie jest on zakazany przez prawo. Jednak seks z dziećmi jest zabroniony.

Pedofilie

Zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen. Dit is niet strafbaar. Seks met kinderen is wel strafbaar.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc