Płeć

Społeczne, kulturowe i psychologiczne pojęcie bycia mężczyzną lub kobietą. Człowiek rodzi się mężczyzną lub kobietą (płeć biologiczna). Każdej osobie przypisywana jest także płeć społeczna, która zależy od kultury oraz miejsca, w którym żyje. Płeć społeczna jest widoczna w oczekiwaniach społecznych dotyczących kobiet oraz mężczyzn. Niektóre osoby są osobami transpłciowymi. Rodzą się kobietami lub mężczyznami, jednak nie zachowują się i/lub nie czują przynależności do swojej płci.

Gender

Wat het sociaal, cultureel en psychologisch betekent een man of vrouw te zijn. Een mens wordt geboren als man of vrouw (biologisch geslacht). Een mens krijgt ook een gender dat afhankelijk is van de cultuur en de tijd waarin hij leeft. Dit uit zich in de verwachtingen die een samenleving van een man of vrouw heeft. Sommige mensen zijn transgender. Ze worden als man of vrouw geboren, maar gedragen en/of voelen zich niet zo.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc