Osoba dorosła

Mężczyzna lub kobieta, który/-a osiągnął/osiągnęła wiek pozwalający zgodnie z prawem podejmować samodzielnie decyzje dotyczące jego/jej życia. W większości krajów europejskich osoba staje się dorosła w dniu 18 urodzin.

Volwassene

Een man of vrouw die volgens de wet oud genoeg is om zelf beslissingen te nemen over zijn of haar leven. In de meeste Europese landen is iemand volwassen op de leeftijd van 18 jaar.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc