Niezdrowe zachowanie seksualne

Niezdrowe zachowanie seksualne. Zdrowe zachowanie seksualne podlega następującym zasadom: partnerzy wyrażają zgodę na odbycie stosunku i nie są do niego przymuszani, partnerzy są wobec siebie równi, stosunek płciowy jest dopasowany do okoliczności (np. odbywa się w stosownym miejscu) i wieku partnerów, a także sprawia, że czują się oni dobrze. W przypadku niezdrowych zachowań seksualnych co najmniej jeden z tych warunków nie jest spełniony.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel gedrag dat niet gezond is. Gezond seksueel gedrag voldoet aan deze voorwaarden: beide partners geven toestemming en worden niet gedwongen, ze zijn gelijkwaardig, de seks past bij de omstandigheden (bijvoorbeeld: de seks gebeurt op een geschikte plaats) en bij de leeftijd van de partners, en geeft beiden een goed gevoel. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn een van deze voorwaarden niet vervuld.

Termin standardowy: Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Neutralny: Seksueel misbruik

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc