Niewierność

Odbycie stosunku płciowego z inną osobą pomimo pozostawania w związku ze swoim partnerem. Niewierność jest definiowana różnie w każdym związku. Każda para ustala, jakie kontakty formy kontaktu są dozwolone, a jakie nie.

Ontrouw

Seksueel contact hebben met anderen, tegen de afspraken met uw partner. Ontrouw is in elke relatie anders gedefinieerd. Elk koppel bepaalt zelf welke contacten wel en niet kunnen.

Termin standardowy: Ontrouw
Neutralny: Overspel

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc