Niepełnosprawność

Ograniczenie fizyczne lub psychiczne. Ograniczenie fizyczne dotyczy ciała i jest związane np. z utratą wzroku lub słuchu, możliwości przemieszczania się lub zdrowia. Ograniczenie psychiczne dotyczy umysłu i jest związane np. z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobą psychiczną taką jak zaburzenie afektywne dwubiegunowe.

Handicap

Een lichamelijke of mentale beperking. Een lichamelijke beperking is een toestand die een invloed heeft op het lichaam, bijvoorbeeld: slecht zien of horen, moeilijk kunnen bewegen, of een probleem met de gezondheid. Een mentale beperking is een toestand die een invloed heeft op de geest, bijvoorbeeld: een leerstoornis, of een mentaal gezondheidsprobleem zoals manische depressie.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc