Kobieta i mężczyzna zawierają ślub w ratuszu

Małżeństwo

Ceremonia oraz umowa, która tworzy prawny związek pomiędzy 2 partnerami. Partnerami mogą być mężczyzna (mąż) oraz kobieta (żona). Ponadto w Belgii mężczyzna może poślubić drugiego mężczyznę, a kobieta inną kobietę.

Huwelijk

Ceremonie en wettelijke overeenkomst die de relatie tussen 2 partners vastlegt. De partners kunnen een man (echtgenoot) of vrouw (echtgenote) zijn. In België kunnen 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen.

Termin standardowy: Huwelijk
Formalny: Echt, echtverbintenis

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc