Kobieta rozmawiająca z doradcą w klinice aborcyjnej

Klinika aborcyjna

Miejsce, w którym kobieta może legalnie dokonać aborcji lub porozmawiać na temat nieplanowanej ciąży. W niektórych krajach europejskich nie ma klinik aborcyjnych.

Abortuscentrum

Plaats waar een vrouw legaal een abortus kan laten doen of een gesprek over een ongeplande zwangerschap kan hebben. In sommige Europese landen bestaan abortuscentra niet.

Termin standardowy: Abortuscentrum
Neutralny: Abortuskliniek, abortusziekenhuis

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc