Dyskryminacja

Gorsze traktowanie ludzi np. z powodu koloru skóry, płci biologicznej, orientacji seksualnej lub faktu, że ktoś jest nosicielem wirusa HIV. Dyskryminacja jest zakazana przez prawo w większości krajów.

Discriminatie

Mensen verschillend behandelen, bijvoorbeeld omdat ze een andere huidskleur, een ander geslacht, een andere seksuele oriëntatie of hiv hebben. Discriminatie is strafbaar in de meeste landen.

Termin standardowy: Discriminatie
Neutralny: Achterstelling

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc