Dobrowolnie

Wykonując coś dobrowolnie, czynimy to z własnej woli.

Vrijwillig

Als u iets vrijwillig doet, doet u dat omdat u het zelf wilt.

Termin standardowy: Vrijwillig
Neutralny: Uit vrije wil

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc