Rodzaje związków

Związek zwykle wyraża więź i bliskość (zażyłość) pomiędzy 2 osobami (lub niekiedy większą liczbą osób). Rozumienie bliskości (zażyłości) jest inne w każdym związku.

Nie istnieje ogólna definicja udanego związku.

Ludzie mogą angażować się w różne rodzaje związków i sposobów życia. Na przykład:

Związek może stanowić połączenie tych rodzajów więzi i sposobów życia. Może się on również zmieniać z jednego rodzaju w inny.

Możesz wybrać taki rodzaj związku, który jest dla Ciebie najlepszy. Jeśli jesteś w związku, Ty i Twój partner możecie rozmawiać ze sobą o swoich uczuciach i oczekiwaniach. Poszukajcie razem rozwiązań, które najbardziej Wam odpowiadają.

Miłość i seks w związku

Niektóre związki są oparte na miłości pomiędzy obojgiem partnerów, a inne związki nie. W niektórych przypadkach miłość może wzrastać w związku. Uczucie miłości może się również zmieniać z czasem.

Związek może się wiązać z seksem, ale nie musi. Ty i Twój partner decydujecie czy, kiedy i jak uprawiać seks. Zmuszanie kogoś do uprawiania seksu w związku jest nazywane przemocą wobec partnera. Jest ono zabronione przez prawo.

Jeżeli uprawiasz seks bez zabezpieczenia z kilkoma partnerami, zwiększasz ryzyko zarażenia się infekcją przenoszoną drogą płciową. Aby chronić siebie i swojego partnera, używaj prezerwatywy.

Praca nad funkcjonowaniem związku

Związki mogą się zmieniać z czasem. Rozmawianie ze sobą jest często ważne w związku. Najczęściej konieczne jest również zainwestowanie czasu i energii, aby dany związek dobrze funkcjonował.

Znalezienie wspólnych zainteresowań często pomaga obydwu partnerom dobrze czuć się w związku.

Ludzie mogą również doświadczać trudności lub problemów w związku. Wspólne rozwiązanie problemu może pomóc Wam się zbliżyć do siebie. Zwróćcie się o profesjonalną pomoc, jeśli nie uda Wam się go wspólnie rozwiązać. Niekiedy problemów nie można rozwiązać, co powoduje zakończenie związku.

Soorten relaties

Een relatie drukt meestal de band en intimiteit uit tussen twee (of soms meer) mensen. Wat intimiteit betekent, is in elke relatie anders.

Er bestaat geen algemene definitie van een goede relatie.

Mensen kunnen verschillende soorten relaties en levenswijzen hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

Een relatie kan een combinatie zijn van deze soorten relaties en levenswijzen, en kan evolueren van de ene naar de andere soort.

U kunt kiezen welke soort relatie voor u het best is. In een relatie kunt u met uw partner praten over gevoelens en verwachtingen. Zoek samen naar wat het beste bij jullie beiden past.

Liefde en seks in een relatie

Sommige relaties zijn gebaseerd op liefde tussen beide partners, en andere zijn dat dan weer niet. In sommige gevallen kan liefde groeien binnen een relatie. Het gevoel van liefde kan mettertijd ook veranderen.

Een relatie kan seksueel zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. U en uw partner beslissen zelf of, wanneer en hoe u seks heeft. Iemand binnen een relatie dwingen om seks te hebben, wordt partnergeweld genoemd. Dit is strafbaar.

Als u onbeschermde seks heeft met verschillende partners, kunt u een groter risico lopen op soa's. Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen.

Een relatie doen werken

Relaties kunnen in de loop der tijd veranderen. In een relatie is het vaak belangrijk om met elkaar te praten. Meestal is het nodig om tijd en energie in de relatie te investeren om die te doen werken.

Zoeken naar wat ze gemeenschappelijk hebben, helpt beide partners vaak een positief gevoel te krijgen over de relatie.

Mensen kunnen ook moeilijkheden of problemen ervaren in een relatie. Samen een probleem oplossen kan u dichter bij uw partner brengen. Zoek professionele hulp als u er niet samen uit raakt. Soms kunnen de problemen niet opgelost worden, wat het einde van de relatie betekent.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
Merhaba
Organizacja dla osób ze środowisk migracyjnych, które czują pociąg do osób tej samej płci lub mają pytania na temat swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)