Lekarz wręczający pacjentowi receptę

Recepta

Niewielki kawałek papieru, na którym lekarz wypisuje, jakie leki należy przyjąć. Dzięki temu dokumentowi możemy zakupić w aptece lekarstwa. W przypadku zakupu niektórych rodzajów leków recepta nie jest wymagana.

Voorschrift

Papiertje waarop de dokter schrijft welke medicijnen u moet nemen. Met dit papiertje kunt u de medicijnen in de apotheek kopen. Voor sommige medicijnen is een voorschrift verplicht, voor andere niet.

Termin standardowy: Voorschrift
Neutralny: Recept