Przemoc motywowana honorem

Honor oznacza, że dana osoba jest wartościowa dla siebie i społeczeństwa. Niektórzy ludzie mogą wybrać, jak chcą żyć w sposób honorowy. Za innych decyduje rodzina lub społeczeństwo. W tym przypadku reprezentujesz swoją rodzinę. Twoje zachowanie ma wpływ na wszystkich członków rodziny.

Uważa się, że dana osoba naraziła honor rodziny na szwank, na przykład gdy:

 • utraci dziewictwo;
 • pozostaje w związku przed zawarciem małżeństwa;
 • zostanie zgwałcona;
 • ucieknie z domu;
 • odmówi zawarcia zaaranżowanego małżeństwa;
 • zachowa się w niedopuszczalny sposób, na przykład nie wracając do domu zarz po zajęciach lub nosząc niewłaściwe rodzaje ubrań;
 • zakończy związek z partnerem lub zerwie relację z rodziną.

Jeśli honor rodziny został narażony na szwank, w niektórych wypadkach członkowie uciekają się do przemocy w celu odzyskania lub zachowania honoru. Zdaniem rodziny może być to konieczne aby nadal być częścią społeczności, w której przebywa. Takie zjawisko nazywamy przemocą motywowaną honorem.

Przemoc motywowana honorem jest zabroniona przez prawo.

Rodzaje przemocy motywowanej honorem

Przemoc motywowana honorem może przybierać różne formy, np.:

 • kontrola, na przykład: bycie obserwowanym przez członków rodziny, zakaz spotykania się ze znajomymi, uprawiania sportu itp.;
 • kary cielesne: kopanie, bicie;
 • kary psychiczne: obrażanie, groźby, rodzina zachowuje się, jakbyśmy byli martwi lub nie istnieli;
 • zawieranie małżeństwa pod przymusem;
 • zmuszanie do popełnienia samobójstwa;
 • morderstwo.

W wielu społeczeństwach mężczyźni mają większą wolność i władzę niż kobiety. Role mężczyzn i kobiet (role płciowe) są bardzo różne. Dlatego też kobiety dużo częściej padają ofiarą przemocy motywowanej honorem.

Czasami mężczyźni również cierpią z powodu przemocy motywowanej honorem, na przykład: mówiąc o swoim homoseksualizmie lub gdy nie godzą się na zaaranżowane małżeństwo.

Przemoc może być popełniana przez więcej niż jednego członka rodziny. Sprawcami są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zdarza się, że sprawcą przemocy jest partner.

Uzyskiwanie pomocy

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy motywowanej honorem, skorzystaj z następujących wskazówek:

 • Porozmawiaj z kimś, komu możesz zaufać.
 • Skontaktuj się z policją lub wyspecjalizowaną organizacją, aby porozmawiać na temat przemocy. Im lepiej wyjaśnisz sytuację, tym większą ochronę mogą zagwarantować.

Eergerelateerd geweld

Eer betekent dat u waardevol bent voor uzelf en voor de samenleving. Sommige mensen kunnen zelf kiezen hoe zij eerbaar kunnen leven. Voor anderen wordt dit beslist door hun familie of omgeving. U vertegenwoordigt dan uw familie. Uw gedrag beïnvloedt al uw familieleden.

Iemand kan de eer van de familie schenden, volgens de familie of omgeving, door bijvoorbeeld:

 • de maagdelijkheid te verliezen;
 • een relatie te hebben voor het huwelijk;
 • verkracht te zijn;
 • weg te lopen;
 • een gearrangeerd huwelijk te weigeren;
 • gedrag te vertonen dat onaanvaardbaar wordt gevonden, zoals: na school niet meteen naar huis gaan, de verkeerde kledij dragen;
 • breken met de partner of familie.

Wanneer de eer van een familie geschonden wordt of zou kunnen worden geschonden, gebruiken families soms macht of geweld om de eer van de familie te redden of herstellen. De familie vindt dit nodig om deel te kunnen blijven uitmaken van de gemeenschap waarin zij leeft. Dit wordt eergerelateerd geweld genoemd.

Eergerelateerd geweld is strafbaar.

Soorten eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld kan veel verschillende vormen aannemen, zoals:

 • controle, zoals bijvoorbeeld: in de gaten gehouden worden door familieleden en niet mogen uitgaan met vrienden of sporten;
 • fysieke straffen, zoals geschopt of geslagen worden;
 • psychologische straffen, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, dreigementen, de familie doet alsof u dood bent of nooit heeft bestaan;
 • gedwongen huwelijk;
 • iemand dwingen om zelfmoord te plegen;
 • moord.

In heel wat gemeenschappen hebben mannen meer vrijheid en macht dan vrouwen. De rollen van mannen en vrouwen (genderrollen) zijn erg verschillend. Daarom zijn vrouwen vaker het slachtoffer van eergerelateerd geweld.

Soms kunnen mannen ook het slachtoffer worden van eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld als zij over hun homoseksualiteit spreken of wanneer zij niet akkoord gaan met een gearrangeerd huwelijk.

Het geweld kan door meer dan één familielid worden gepleegd. De overtreders kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Soms kan het iemands partner zijn die het geweld pleegt.

Hulp zoeken

Als u slachtoffer bent van eergerelateerd geweld, zoek dan hulp:

 • Praat met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Neem contact op met de politie of een gespecialiseerde organisatie en praat over het geweld. Hoe beter u de situatie uitlegt, hoe beter uw veiligheid gegarandeerd kan worden.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Gandawa
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
09 332 80 80
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Grupa przeciwdziałająca przemocy rodzinnej i wykluczeniu) – Pomoc w przypadku przemocy wobec partnera
04 223 45 67 (24 godziny na dobę)
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Bezpieczny dom (vluchthuis)
Bezpieczny dom zapewnia schronienie, wsparcie, spokój i bezpieczeństwo osobom, którym grozi niebezpieczeństwo i/lub są wykorzystywane. Adresy bezpiecznych domów utrzymywane są w tajemnicy.
078 150 300
SOS Viol
Pomoc psychologiczna, prawna i społeczna dla ofiar czynów lubieżnych i gwałtów
02 534 36 36
I.T.E.R.
Centrum zajmujące się zapobieganiem, doradztwem i leczeniem agresji seksualnej. Pomoc i doradztwo dla sprawców przemocy seksualnej, osób kwestionujących swoje zachowanie seksualne oraz wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przemocą seksualną.
02 512 62 43 (godz 9–16)