Więcej informacji na temat dostępu do opieki zdrowotnej

Dane kontaktowe lekarzy znajdują się poniżej. Można je przefiltrować według tematu głównego.

Prenataal steunpunt - De Sloep
Darmowa opieka perinatalna
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Darmowa opieka perinatalna
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
PSC-CPS
Pomoc prawna dla nielegalnych imigrantów
02 512 80 80
Punkt informacyjny - Pobyt oraz status prawny - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacje oraz porady na temat prawa pobytu oraz innych praw cudzoziemców w Antwerpii, a także informacje dotyczące dostępu do służby zdrowia.
03 270 33 36
Punkt informacyjny dla osób transpłciowych
Informacje i odpowiedzi na pytania związane z transpłciowością oraz transseksualizmem. Możesz także znaleźć innych pracowników służby zdrowia pracujących zajmujących się tymi kwestiami na poniższej stronie internetowej.
0800 96 316 (darmowa infolinia) (czynna od wtorku do piątku, od 9:00 do 16:00)
Rainbowhouse
Miejsce, gdzie homoseksualiści, osoby transgenderyczne i ich znajomi mogą uzyskać informacje oraz spotkać się.
02 503 59 90
Rainbows United
Spotkania dla homoseksualistów, gejów, lesbijek i osób transgenderycznych ubiegających się o azyl
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Miejsce, gdzie homoseksualiści, osoby transgenderyczne i ich znajomi mogą uzyskać informacje oraz spotkać się.
0471 25 21 97
Relais Santé Charleroi
Dostęp do opieki zdrowotnej, schronienia i opieki społecznej dla ludzi wykluczonych z systemu opieki zdrowotnej.
071 31 98 05, 0473 11 03 58

Pages