Planowanie rodziny i ciąża

Antykoncepcja

Każda kobieta i dziewczyna w Belgii ma prawo do stosowania antykoncepcji. Dziewczęta w wieku poniżej 18 lat nie muszą informować swoich rodziców, że korzystają z pigułki antykoncepcyjnej lub innej metody antykoncepcji.

Lekarz wystawiający receptę na środek antykoncepcyjny jest zobowiązany przez prawo do poszanowania prywatności swojego pacjenta. Nie ma on prawa do podawania informacji na temat antykoncepcji wykorzystywanej przez daną osobę innym ludziom, nawet jeżeli pacjent nie ukończył 18 roku życia.

Korzystając z procedury pilnej opieki medycznej, lekarz może przepisać środek taki jak pigułka antykoncepcyjna lub wkładka domaciczna kobiecie nie posiadającej statusu rezydenta.

Pigułka antykoncepcyjna

Ciąża i poród

Każda ciężarna kobieta ma prawo do profesjonalnej opieki przed porodem, w trakcie i po jego zakończeniu. Niektóre z tych usług są darmowe.

Kobiety nie posiadające statusu rezydenta mają dostęp do opieki dzięki procedurze pilnej opieki medycznej.

Bycie w ciąży nie uprawnia automatycznie do otrzymania statusu rezydenta. Istnieje jednak możliwość uzyskania tymczasowego odroczenia wyjazdu. Zazwyczaj kobieta w ciąży ma prawo do pozostania w kraju przez okres 2 miesięcy przed porodem i 2 miesiące po porodzie. W większości przypadków służby imigracyjne nie wydalą kobiety z kraju po 24 tygodniu ciąży. Nigdy nie dokonają tego natomiast po 36 tygodniu (czyli średnio na 2 tygodnie przed datą porodu).

Lekarz przeprowadzający badanie USG u kobiety w ciąży.

Dziecko zawsze otrzymuje status rodzica, który posiada najkorzystniejszy status. Jeżeli ojciec jest Belgiem, dziecko również otrzyma obywatelstwo belgijskie, pod warunkiem, że uzna on dziecko.

Kobieta, która urodzi dziecko, któremu nadane zostanie obywatelstwo belgijskie, nie otrzymuje automatycznie statusu rezydenta. Może ubiegać się o uregulowanie swojego statusu, korzystając z procedury łączenia rodzin. Jeżeli ojciec uzna dziecko, może w taki sam sposób wystąpić o uregulowanie swojego pobytu w kraju.

Gezinsplanning en anticonceptie

Anticonceptie

Elke vrouw en elk meisje in België heeft het recht om anticonceptie te gebruiken. Meisjes jonger dan 18 hoeven hun ouders niet in te lichten wanneer zij de pil of een ander anticonceptiemiddel gebruiken.

De dokter die het anticonceptiemiddel voorschrijft, is wettelijk verplicht de privacy van zijn/haar patiënt te respecteren. Hij/zij mag anderen geen informatie geven over het anticonceptiegebruik van zijn/haar patiënt, zelfs niet wanneer de patiënt jonger dan 18 is.

Via de procedure voor dringende medische hulp kan een dokter een anticonceptiemiddel zoals de pil of een spiraal voorschrijven voor vrouwen zonder verblijfsvergunning.

Zwangerschap en bevalling

Elke zwangere vrouw heeft voor, tijdens en na de bevalling recht op professionele zorg. Sommige van deze diensten zijn gratis.

Vrouwen zonder verblijfsvergunning kunnen deze zorg krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Zwanger zijn betekent niet dat iemand automatisch recht heeft op een verblijfsvergunning. Het is wel mogelijk om een 'kort uitstel van vertrek' te bekomen. Normaal heeft een zwangere vrouw het recht om van 2 maanden voor tot 2 maanden na de bevalling in het land te blijven. In de meeste gevallen zullen de migratiediensten een vrouw na 24 weken zwangerschap niet meer uitwijzen, en na 36 weken (dit is 2 weken voor de gemiddelde bevallingsdatum) zal dit zeker het geval niet meer zijn.

Een dokter neemt een echografie van een zwangere vrouw

De baby krijgt altijd de verblijfsstatus van de ouder met de meest gunstige status. Als de vader een Belg is, dan zal de baby de Belgische nationaliteit krijgen, op voorwaarde dat de vader het kind erkent.

Een moeder die bevalt van een Belgisch kind komt niet automatisch in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Zij kan een aanvraag voor regularisatie van haar status indienen via de procedure voor gezinshereniging. Als de vader het kind erkent, kan hij via dezelfde procedure een aanvraag indienen voor de regularisatie van zijn verblijfsstatus.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Kind en Gezin
Pomoc dla (potencjalnych) rodziców: informacje, praktyczne wskazówki i obserwacja medyczna dzieci do lat 3. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
078 150 100
Medimmigrant
wsparcie dla osób bez prawa do pobytu, które potrzebują opieki zdrowotnej w regionie Brukseli.
02/274.14.33 lub 02/274.14.34
Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacje na temat przepisów dotyczących statusu rezydenta, łączenia rodzin, azylu i dostępu do opieki zdrowotnej. Kruispunt MI to serwis flamandzkiej agencji ds. integracji.
02 205 00 55
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Ginekolog
W Belgii możliwe jest pójście bezpośrednio do ginekologa, bez skierowania od lekarza rodzinnego, jednak lekarz rodzinny może pomóc ci w znalezieniu ginekologa.
Położna
Położna pomaga kobiecie w ciąży przed porodem, w trakcie oraz po nim. Znajdź położną w swojej okolicy:
Aquarelle
Opieka prenatalna i poporodowa dla kobiet, które wyemigrowały do Belgii
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
Informacje dla kobiet w ciąży i świeżo upieczonych rodziców
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacje dotyczące chęci posiadania dziecka, ciąży, porodu, opieki położniczej, karmienia piersią oraz rodzicielstwa.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacje dotyczące chęci posiadania dziecka, ciąży, porodu, opieki położniczej, karmienia piersią oraz rodzicielstwa.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacje dotyczące chęci posiadania dziecka, ciąży, porodu, opieki położniczej, karmienia piersią oraz rodzicielstwa.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacje dotyczące chęci posiadania dziecka, ciąży, porodu, opieki położniczej, karmienia piersią oraz rodzicielstwa.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacje dotyczące chęci posiadania dziecka, ciąży, porodu, opieki położniczej, karmienia piersią oraz rodzicielstwa.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Fara
Możliwość rozmowy i uzyskania informacji przez kobiety, które zaszły w nieplanowaną ciążę, poroniły lub dokonały aborcji
016 38 69 50 (godz 9–16)
Parel
Pomoc i odpowiedzi na pytania dotyczące ciąży oraz rodzicielstwa.
0484 44 01 60
OCMW (CPAS - Publiczny Ośrodek Pomocy Społecznej)
Niniejszy serwis oferuje pomoc społeczną i odpowiada za doraźną opiekę zdrowotną, która umożliwia dostęp do leczenia osobom bez statusu rezydenta. Znajdź ośrodek pomocy OCMW w swojej okolicy:
Punkt informacyjny - Pobyt oraz status prawny - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacje oraz porady na temat prawa pobytu oraz innych praw cudzoziemców w Antwerpii, a także informacje dotyczące dostępu do służby zdrowia.
03 270 33 36