Okaleczenie żeńskich narządów płciowych

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest w Europie zabronione przez prawo.

W Belgii wszelkie formy okaleczania żeńskich narządów płciowych są zabronione przez prawo. Osoba dopuszczająca się okaleczania żeńskich narządów płciowych, pomagająca dokonywać tych czynności lub zachęcająca do nich (wspólnik) podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 5 lat. Okaleczenie żeńskich narządów płciowych jest zakazane nawet w sytuacji, kiedy kobieta wyrazi na nie zgodę. Rodzice, którzy zabierają swoją córkę do innego kraju w celu okaleczenia jej narządów płciowych mogą zostać ukarani za ten czyn w Belgii.

Kobieta idąca do lekarza

Kara może być surowsza, jeżeli kobieta ma poniżej 18 lat. Jest to uznawane za przemoc wobec dzieci.

W zależności od rodzaju okaleczenia narządów płciowych możesz zgłosić przestępstwo nawet do 5 lub 10 lat po osiągnięciu 18 roku życia. Możesz zgłosić przestępstwo nawet jeśli twoje narządy płciowe zostały okaleczone kiedy byłaś dzieckiem, niezależnie od liczby lat, który upłynął pomiędzy okaleczeniem i ukończeniem przez ciebie 18. roku życia.

Prawie wszystkie kraje afrykańskie wprowadziły już prawo krajowe zakazujące okaleczania żeńskich narządów płciowych. Pomimo tego, zasady te nie są zawsze przestrzegane.

Możesz starać się o azyl w Belgii z powodu okaleczenia żeńskich narządów płciowych, jeżeli:

  • Tobie lub Twojej córce grozi okaleczenie narządów płciowych;
  • Padłaś już ofiarą okaleczenia i obawiasz się doznawania dalszej krzywdy.

Jeżeli mieszkasz w Belgii bez statusu rezydenta, również możesz wystąpić o azyl z powyższych powodów, nawet jeżeli starałaś się uzyskać go już wcześniej w innych okolicznościach.

Jeśli zostałaś poddana okaleczeniu żeńskich narządów płciowych lub obawiasz się, że może Cię to spotkać, skontaktuj się z organizacją zajmującą się tymi kwestiami, aby uzyskać pomoc.

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

In België is elke vorm van vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Een persoon die aanzet tot vrouwelijke genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking uitvoert of mogelijk helpt maken (een medeplichtige), kan een gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar krijgen. Ook als het meisje toestemming geeft, is vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Ouders die met hun dochter naar een ander land reizen om vrouwelijke genitale verminking te laten uitvoeren, kunnen in België worden gestraft.

Een vrouw gaat naar een dokter

De straffen kunnen zwaarder zijn als het meisje jonger dan 18 is. Dit wordt beschouwd als kindermishandeling.

Afhankelijk van de ernst van de vrouwelijke genitale verminking, kunt u 5 tot 10 jaar nadat u 18 jaar werd, nog een klacht indienen. Ook als u nog een kind was toen u slachtoffer werd van vrouwelijke genitale verminking. Het aantal jaren voor uw 18de verjaardag tellen immers niet mee voor de verjaringstermijn.

Bijna alle Afrikaanse landen hebben een wet tegen vrouwelijke genitale verminking. Toch wordt de wet niet altijd toegepast.

U kunt in België asiel aanvragen voor vrouwelijke genitale verminking als:

  • u of uw dochter risico lopen op vrouwelijke genitale verminking;
  • u er al het slachtoffer van bent en verdere verminking vreest.

Als u zonder verblijfsvergunning in België woont, kunt u hiervoor ook asiel aanvragen, zelfs als u eerder al voor een andere reden asiel heeft aangevraagd.

Als u het slachtoffer bent geweest van vrouwelijke genitale verminking of vreest dat u er het slachtoffer van zult worden, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie voor hulp.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Intact
Pomoc prawna w kwestii okaleczenia żeńskich narządów płciowych
02 539 02 04
GAMS Brussel
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizacja na rzecz walki z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych) – Pomoc ofiarom okaleczenia żeńskich narządów płciowych oraz osobom, które mają pytania związane z tą kwestią
02 219 43 40
GAMS Antwerpen
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizacja na rzecz walki z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych) – Pomoc ofiarom okaleczenia żeńskich narządów płciowych oraz osobom, które mają pytania związane z tą kwestią
0495 93 93 18
GAMS Liège
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizacja na rzecz walki z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych) – Pomoc ofiarom okaleczenia żeńskich narządów płciowych oraz osobom, które mają pytania związane z tą kwestią
0470 54 18 99
GAMS Namur
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizacja na rzecz walki z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych) – Pomoc ofiarom okaleczenia żeńskich narządów płciowych oraz osobom, które mają pytania związane z tą kwestią
0493 49 29 50
Collectif Liégeois contre les MGF
Konsultacje medyczne, wsparcie psychologiczne, społeczne i prawne dla kobiet będących ofiarami okaleczenia żeńskich narządów płciowych
04 228 05 06, 0472 23 03 12
CeMAViE- UMC Sint-Pieter Brussel
Pomoc w przypadkach okaleczenia żeńskich narządów płciowych
02 506 70 91
UZ Gent - Vrouwenkliniek
Klinika dla kobiet – Universitair Ziekenhuis Gent (Szpital Uniwersytecki w Gandawie) – Pomoc w przypadku okaleczenia żeńskich narządów płciowych i w leczeniu niepłodności
09 332 37 82, 09 332 37 83
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy: