Oddawać mocz

Pozwolić na wydalenie moczu z organizmu.

Plassen

Urine uit uw lichaam laten stromen.

Termin standardowy: Plassen
Wulgarny: Pissen, zeiken
Dziecinny: Pipi doen