Widoczne narządy płciowe kobiety z zaznaczonym odbytem

Odbyt

Otwór między pośladkami, przez który odchody opuszczają organizm.

Aars

Opening tussen de billen waarlangs de stoelgang het lichaam verlaat.

Termin standardowy: Aars
Neutralny: Anus