Lek

Sposób pomagający wyleczyć infekcję lub chorobę. Do leków należą np. antybiotyki.

Medicijn

Middel om een infectie of ziekte te genezen. Bijvoorbeeld: antibiotica.

Termin standardowy: Medicijn
Neutralny: Geneesmiddel, medicament