Dojrzewanie

Okres, w którym ciało dziecka zmienia się. W czasie dojrzewania dzieci osiągają płodność. Dojrzewanie rozpoczyna się przeważnie u dzieci w wieku 10-14 lat.

Puberteit

Periode waarin het lichaam van een kind verandert. Kinderen worden vruchtbaar in de puberteit. De puberteit begint bij de meeste kinderen tussen 10 en 14 jaar.