Wewnętrzne narządy płciowe mężczyzny z zaznaczoną cewką moczową

Cewka moczowa

Rurka znajdująca się wewnątrz ciała. Przenosi ona mocz z pęcherza do ujścia cewki moczowej. Za pośrednictwem cewki moczowej mocz wydalany jest z ciała.

Urinebuis

Buis in het lichaam. De buis brengt de urine van de blaas naar het plasgaatje. Via het plasgaatje verlaat de urine het lichaam.

Termin standardowy: Urinebuis
Neutralny: Plasbuis
Wulgarny: Pisbuis