Aborcja

W Belgii aborcja jest legalna pod pewnymi warunkami:

  • Aborcję należy przeprowadzić w klinice aborcyjnej lub szpitalu, który oferuje usługi aborcyjne.
  • Przed przeprowadzeniem aborcji wymagane jest skorzystanie z konsultacji, w ramach której kobieta potwierdza, że chce dokonać zabiegu. Zabieg aborcji przeprowadzany jest po co najmniej sześciu dniach, pod warunkiem, że kobieta nie zmieni w międzyczasie zdania.
  • Zgodnie z prawem aborcji można dokonać do 12 tygodnia od zapłodnienia komórki jajowej. Do zapłodnienia dochodzi po około dwóch tygodniach po pierwszym dniu ostatniego okresu (miesiączki). Oznacza to, że aborcja musi odbyć się najpóźniej w czternastym tygodniu po ostatnim okresie (miesiączce). Chwila ta stanowi czternasty tydzień trwania ciąży. Tydzień przed zabiegiem aborcji musi odbyć się konsultacja.
Kobieta rozmawiająca z lekarzem w klinice aborcyjnej

Kto podejmuje decyzję?

To kobieta podejmuje decyzję dotyczącą aborcji. Jej partner nie może dokonać wyboru ani nie musi być o nim informowany.

Dziewczęta poniżej 18 roku życia mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą przeprowadzić aborcję. Ich rodzice lub inne osoby nie mogą decydować ani nie muszą otrzymać informacji na ten temat. Jednak ogólnie rzecz biorąc, doradcy z kliniki aborcyjnej poinformują nastolatków o możliwości zawiadomienia rodziców. W przypadku, gdy kobieta jest bardzo młoda, lekarz może odmówić przeprowadzenia zabiegu. Musi jednak podać dane lekarza, który przeprowadzi taki zabieg.

Gdzie mogę dokonać aborcji?

We Flandrii możesz udać się do kliniki aborcyjnej, jeśli masz pytania dotyczące zabiegu aborcji lub chcesz dokonać aborcji. We francuskojęzycznej części Belgii możesz udać się do kliniki aborcyjnej lub do większości centrów planowania rodziny (Centre de Planning Familial).

Aborcja po czternastym tygodniu trwania ciąży

Aborcja po czternastym tygodniu trwania ciąży jest legalna tylko w wypadkach, gdy:

  • życie kobiety będzie zagrożone w przypadku kontynuacji ciąży lub
  • lekarze wiedzą, że dziecko urodzi się kalekie lub z nieuleczalną chorobą.

W Holandii oraz Wielkiej Brytanii dopuszcza się dokonanie aborcji do 24 tygodnia ciąży. Niemniej jednak w krajach tych zabieg ten bardzo rzadko wykonuje się po 22 tygodniu ciąży.

Abortus

Abortus is in België toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • De abortus wordt uitgevoerd in een abortuscentrum of een ziekenhuis met een abortusdienst.
  • Voor de abortus vindt een consultatiegesprek plaats waarin de vrouw bevestigt dat ze een abortus wil. Minstens 6 dagen later wordt de abortus uitgevoerd, tenzij de vrouw ondertussen van gedacht is veranderd.
  • Abortus is toegestaan tot in week 12 na de bevruchting van de eicel. De bevruchting gebeurt ongeveer 2 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. De abortus moet dus ten laatste 14 weken na de laatste menstruatie gebeuren. Dit is week 14 van de zwangerschap. Een week eerder moet een consultatiegesprek plaatsvinden.
Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum

Wie neemt de beslissing?

De vrouw beslist zelf over een abortus. Haar partner mag deze beslissing niet nemen en moet ook niet worden ingelicht.

Meisjes jonger dan 18 mogen zelf beslissen of zij een abortus willen. Hun ouders of andere mensen mogen deze beslissing niet nemen en moeten ook niet worden ingelicht. Meestal zullen zorgverleners in een abortuscentrum wel praten met de tieners over de mogelijkheid om dit aan hun ouders te vertellen. Als een meisje erg jong is, kan de dokter weigeren om de abortus uit te voeren, maar alleen als hij/zij het meisje doorverwijst naar een andere dokter die dit wel wil doen.

Waar kan ik een abortus laten uitvoeren?

In Vlaanderen kunt u naar een abortuscentrum gaan als u vragen heeft over abortus of een abortus wilt laten uitvoeren. In Franstalig België kunt u daarvoor naar een abortuscentrum gaan of naar de meeste Centres de Planning Familial. 

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap is alleen toegestaan als:

  • het leven van de vrouw gevaar loopt als zij de zwangerschap voortzet, of
  • de dokters weten dat de baby een ongeneeslijke ziekte zal hebben of misvormd zal zijn.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is abortus toegestaan tot in week 24 van de zwangerschap. In die landen worden abortussen maar zeer zelden na week 22 van de zwangerschap uitgevoerd.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

LUNA abortuscentrum Gent
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży
03 226 25 25
Klinika aborcyjna dla osób posługujących się językiem francuskim
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży. Znajdź klinikę w swojej okolicy:
Planning familial
Pomoc w zakresie antykoncepcji, (nieplanowanej) ciąży i małżeństwa, a także badania na obecność wirusa HIV i infekcje przenoszone drogą płciową. Organizacja Planning familial udziela również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź oddział Planning familial w swojej okolicy:
Planning Marolles
Opieka medyczna i psychologiczna, informacje na temat antykoncepcji, dziewictwa i seksualności, a także klinika aborcyjna
02 511 29 90
Sjerp-Dilemma (VUB)
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży
02 629 23 40
OCMW (CPAS - Publiczny Ośrodek Pomocy Społecznej)
Niniejszy serwis oferuje pomoc społeczną i odpowiada za doraźną opiekę zdrowotną, która umożliwia dostęp do leczenia osobom bez statusu rezydenta. Znajdź ośrodek pomocy OCMW w swojej okolicy:
Medimmigrant
wsparcie dla osób bez prawa do pobytu, które potrzebują opieki zdrowotnej w regionie Brukseli.
02/274.14.33 lub 02/274.14.34
Punkt informacyjny - Pobyt oraz status prawny - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacje oraz porady na temat prawa pobytu oraz innych praw cudzoziemców w Antwerpii, a także informacje dotyczące dostępu do służby zdrowia.
03 270 33 36