Huisdokter

Vaste dokter waar u eerst naar belt of naartoe gaat bij vragen over uw gezondheid. Een huisdokter kan u naar een specialist verwijzen. Elke patiënt heeft maar 1 vaste huisdokter of groepspraktijk (verschillende dokters op 1 plek), met 1 Globaal Medisch Dossier. 's Nachts, op feestdagen en in het weekend kunt u wel naar een andere huisdokter gaan. Een huisdokter kan een man of een vrouw zijn.

Standaard term: Huisdokter
Neutraal: Huisarts

Family doctor

Regular doctor who you first call or visit with questions about your health. A family doctor can refer you to a specialist. Each patient only has 1 regular family doctor or group practice (various doctors in 1 place), and 1 Global Medical Record. However, you can visit a different doctor at night, on public holidays and at the weekend. A family doctor may be a man or a woman.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp