Moeilijk zwanger worden

Sommige vrouwen worden zeer snel zwanger, bij andere vrouwen duurt het langer. Het kan tot 1 jaar duren om zwanger te worden. Dit is normaal.

Als het langer duurt, kunt u of uw partner minder vruchtbaar zijn, bijvoorbeeld: het sperma van de man kan onvoldoende zaadcellen bevatten.

Ongezonde levensstijl en leeftijd

Veel factoren kunnen een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid van u en uw partner. Bijvoorbeeld:

Leef gezond: probeer gezond te eten en voldoende te bewegen.

De vruchtbaarheid verandert tijdens het leven. Bij vrouwen ouder dan 35 jaar, neemt de vruchtbaarheid snel af. Tussen 45 een 55 jaar stopt de menstruatie van de vrouw en kan ze geen kinderen meer krijgen. Dit heet de menopauze.

Wat te doen bij onvruchtbaarheid?

Ga naar een dokter om na te gaan waarom u niet zwanger wordt (onvruchtbaarheid). Als het nodig is, zal de dokter u advies geven over de beste vruchtbaarheidsbehandeling. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • een behandeling met medicijnen;
  • technieken die helpen met de bevruchting;
  • een operatie.

U kunt ook een kind adopteren. Neem alleen contact op met officiële adoptiebureaus.

Difficulties getting pregnant

Some women get pregnant very quickly; others have to try for a long time. It can take 1 year to get pregnant. This is normal.

If it takes longer, you or your partner may be less fertile. For instance: the man’s semen may not contain sufficient sperm cells.

Unhealthy lifestyle and age

Many factors can have a negative effect on the fertility of you and your partner. For example:

Live a healthy lifestyle: try to eat healthy food and do physical exercise.

Fertility changes during your life. Above the age of 35, a woman’s fertility declines rapidly. Between the ages of 45 and 55, a woman stops having menstrual periods and can no longer have children. This is called the menopause.

What to do in case of infertility?

Go to a doctor to find out why you are not getting pregnant (infertility). If necessary the doctor can give advice on the right fertility treatment. There are different options:

  • therapy with medicines;
  • technologies to aid fertilization;
  • an operation.

You can also adopt a child. Beware of untrustworthy organisations. Consult official adoption agencies only.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Fertiliteitscentrum
Centrum voor vruchtbaarheidsbehandeling. Vind een centrum in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt: