Kindermisbruik

Een kind wordt seksueel misbruikt wanneer het gedwongen of overgehaald wordt om deel te nemen aan seksuele handelingen, met of zonder fysiek contact. Dit kan ook online zijn. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

De persoon die het kind misbruikt, kan een volwassene of een persoon jonger dan 18 zijn.

In België zijn seksuele handelingen met iemand die jonger is dan 16 altijd strafbaar, zelfs als hij/zij hiermee instemde. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde. België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is:

 • slachtoffer is volwassen: 5 tot 10 jaar gevangenis;
 • slachtoffer is tussen 10 en 16 jaar oud: 15 tot 20 jaar gevangenis;
 • slachtoffer is jonger dan 10 jaar: 20 tot 30 jaar gevangenis;

Kinderporno aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • een klacht indienen bij de politie, zelfs als het kind geen familie is.

Child abuse

A child is sexually abused when he or she is forced or convinced to take part in sexual acts, with or without physical contact. This can also happen online. For example: touching, kissing, sexual intercourse, forcing the child to watch pornography , using vulgar language, showing the genitals or distributing photos or films of the naked child.

Sometimes the child does not know or understand that he or she is being abused.

The person abusing the child can be an adult or a person under 18 years of age.

In Belgium, sexual acts with a person younger than 16 are always a forbidden by law, even if he/she agreed. Sexual intercourse with a person younger than 14 is always considered rape, even if he/she agreed to it. Belgium wants to change this law soon. A person will be able to give consent to sexual intercourse from the age of 14. However, there are 2 conditions:

 • The partner should not be more than 5 years older.
 • The partner should not have any power over the younger person and should not be in a position of trust.

Indecent assault or rape of a child is punished more severely than when the victim is an adult:

 • victim is an adult: 5 to 10 years’ imprisonment;
 • victim is between 10 and 16 years of age: 15 to 20 years’ imprisonment;
 • victim is younger than 10 years of age: 20 to 30 years’ imprisonment.

Producing, showing, distributing or selling child pornography can be punished with 5 to 10 years’ imprisonment and a fine of up to € 10,000.

If you witness child abuse or suspect that a child is being abused, you can:

 • go to a Confidential CAN Centre (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling);
 • call the free helpline 1712;
 • go to your family doctor;
 • file a complaint at a police station, even if you are not related to the child.

Meer informatie of hulp nodig?

1712
Gratis telefoonnummer voor een antwoord op alle vragen over geweld.
1712 (9-17u)
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Medische, psychologische en sociale hulp bij kindermishandeling
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now!
Hulp voor personen die pedofiele gevoelens hebben. Ook voor mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen. Stop it now! is gratis, anoniem en vertrouwelijk. De hulplijn is open op: dinsdag 15u-19u, woensdag 9u30-12u30 en vrijdag 13u-16u.
0800 200 50
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
101