Meer informatie over toegang tot gezondheidszorg

U vindt hieronder contactgegevens van zorgverleners. U kunt de gegevens filteren op thema.

Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Gratis prenatale zorg
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Gratis prenatale zorg
078 150 100
PSC-CPS
Juridische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
02 512 80 80
Rainbowhouse
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
02 503 59 90
Rainbows United
Bijeenkomsten voor homoseksuele en transgender asielzoekers
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Plaats waar homoseksuelen en transgenders en hun vrienden terechtkunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten
0471 25 21 97
Relais Santé Charleroi
Toegang tot medische zorg, opvang en sociale diensten voor mensen die uitgesloten zijn van reguliere zorg
071 31 98 05, 0473 11 03 58
Réseau Mariage et Migration
Telefoonnummer voor vragen over gedwongen huwelijk
0800 90 901
Rutgershuis Oost
Anonieme medische zorg en informatie over anticonceptie, maagdelijkheid en seksualiteit
+31 26 4422593, +31 26 4436457
S clinic - UMC Sint-Pieter
Soa-testen en soa-behandeling
02 535 37 32
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Seksuele-gezondheidsdienst en risicoreductie) - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
081 77 68 20

Pages

Woordenboek en vertalingen