Virus

Très petite particule qui peut envahir le corps. Elle se multiplie facilement dans les cellules de l’organisme. Un virus peut causer des infections et des maladies.

Virus

Heel klein deeltje dat het lichaam kan binnendringen. Het vermenigvuldigt zich snel via de cellen in het lichaam. Een virus kan infecties en ziekten veroorzaken.