Verrue

Petite bosse dure située sur la peau. En général, une verrue disparaît d’elle-même. Elle est causée par un virus.

Wrat

Kleine, harde verdikking op de huid. Een wrat verdwijnt meestal vanzelf. Een wrat is het gevolg van een virus.