Tomber amoureux/se de quelqu’un d’autre

Tout le monde peut tomber amoureux/se de quelqu’un d’autre que son/sa partenaire.

Vous pouvez tomber amoureux/se de cette personne pour plusieurs raisons. Par exemple :

  • vous ressentez une attirance physique ;
  • vous aimez certaines caractéristiques de cette personne ;
  • vous avez un problème dans une relation existante ;
  • l’excitation d’être amoureux/se vous manque.

Ces sentiments peuvent disparaître, mais pas immédiatement. C’est à vous de décider de ce que vous voulez faire.

Si vous poursuivez votre relation, décidez si vous voulez en parler à votre partenaire ou non. Si vous en parlez à votre partenaire, cela peut prouver que vous choisissez votre relation et votre partenaire plutôt que l’autre personne. Cela peut aussi blesser les sentiments de votre partenaire, engendrer la méfiance ou compliquer la relation. Si cela est trop difficile por vous d’en parler avec votre partenaire, vous pouvez évoquer cette situation avec une personne de confiance.

Verliefd worden op iemand anders

Iedereen kan verliefd worden op iemand die niet zijn of haar partner is.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u verliefd wordt op deze persoon. Voorbeelden hiervan zijn:

  • U voelt zich fysiek aangetrokken;
  • U vindt bepaalde eigenschappen van deze persoon leuk;
  • U kampt met problemen in uw bestaande relatie;
  • U mist de opwinding van het verliefd zijn.

Deze gevoelens kunnen voorbijgaan, maar niet onmiddellijk. U bepaalt zelf hoe u ermee wilt omgaan.

Als u kiest voor uw relatie, moet u beslissen of u uw partner over deze gevoelens zult vertellen. Het vertellen kan een krachtig signaal zijn dat u voor uw relatie en partner kiest in plaats van voor de andere persoon. U kunt er echter ook de gevoelens van uw partner mee kwetsen, wantrouwen veroorzaken of de relatie ingewikkelder maken. Als het te moeilijk is om met uw partner te praten, kunt u de situatie bespreken met iemand die u vertrouwt.

Besoin d’informations complémentaires ou d’aide ?

Médecin de famille
Vous pouvez parler à un médecin de famille de presque toutes les questions intimes. Si nécessaire, le médecin de famille peut vous envoyer vers un professionnel de santé spécialisé. Trouvez un médecin de famille dans votre quartier :
Centre de santé communautaire (wijkgezondheidscentrum)
Au lieu de consulter un médecin de famille, vous pouvez aller dans un centre de santé communautaire. Trouvez un centre de santé communautaire dans votre quartier :
Sexologue
Thérapie pour les problèmes sexuels. Un(e) sexologue recherche une solution à travers des conversations avec l’un des partenaires ou les deux partenaires. Trouvez un(e) sexologue dans votre quartier :