Santé

Fait de se sentir bien physiquement, mentalement et socialement dans votre environnement. La santé ne se limite pas simplement au fait de ne pas être malade.

Gezondheid

Zich lichamelijk, mentaal en sociaal goed voelen in zijn omgeving. Gezondheid is meer dan alleen maar 'niet ziek' zijn.