Plaie

Bosse située sur la peau. Une plaie est constituée d’un noyau mou contenant un liquide jaunâtre (pus). Elle est causée par une infection.

Zweer

Verdikking op de huid. Een zweer heeft een zachte kern waar geelachtig vocht (etter) in zit. Een zweer is het gevolg van een infectie.