Placenta sortant du corps de la mère après l’accouchement

Placenta

Organe qui se développe à côté du fœtus dans l’utérus quand une femme est enceinte. Le placenta transmet les nutriments de la mère au fœtus et rend les déchets du fœtus à la mère. Le placenta et le fœtus sont reliés par le cordon ombilical. Le placenta sort du corps de la mère 10 à 30 minutes après l’accouchement.

Moederkoek

Orgaan dat naast de foetus in de baarmoeder groeit wanneer een vrouw zwanger is. Voedingsstoffen worden van de moeder naar de foetus getransporteerd via de moederkoek. Afvalstoffen gaan via de moederkoek terug naar de moeder. De moederkoek en de foetus zijn via de navelstreng verbonden. De moederkoek verlaat het lichaam van de moeder 10 tot 30 minuten na de bevalling.

Terme usuel: Moederkoek
Neutre: Placenta, nageboorte