Médecin réalisant une échographie sur une femme enceinte

Grossesse

Période pendant laquelle une femme attend un bébé. La grossesse commence quand un spermatozoïde féconde un ovule. Une grossesse dure 9 mois.

Zwangerschap

Periode waarin een vrouw een kindje verwacht. De zwangerschap begint wanneer een zaadcel een eicel bevrucht. Een zwangerschap duurt 9 maanden.

Terme usuel: Zwangerschap
Neutre: Zwanger zijn, in verwachting zijn